Mögel & hussvamp i hemmet

Mögel är mikroorganismer som bakterier  och mikrosvampar som växer i fuktiga miljöer. Mikroorganismer finns alltid i luften, och det krävs vissa förhållanden för att de ska få fäste. I ett hus är det ofta fuktiga utrymmen som drabbas av mögel som till exempel vind, källare, kök och badrum. Men det är inte bara fukt som krävs för att mögel ska uppstå. Mikroorganismerna behöver även syre och ett organiskt material att växa på, och få energi ifrån, som till exempel trä eller gipsskivor. Att ha mögel i hemmet är både skadligt för personerna i hushållet och för själva byggnaden. Genom att se över faktorerna, framförallt fukten, genom att ha en bra ventilation så kan man enkelt minska risken för mögel.

Faror med mögel

Mögel växer på organiska material och bryter ner materialet för att få näring för att kunna fortsätta växa. Detta gör att material som angrips av mögel blir svagare och de förlorar sin stabilitet och hållfasthet. Om trästommar eller bjälklag angrips av mögel som inte upptäcks och åtgärdas kan det bli förödande konsekvenser vid hussvamp. Material som har angripits av mögel måste bytas ut, och en sanering bör göras för att ta död på möglet och minska risken för spridning. Beroende på hur omfattande fuktskadan och möglet är krävs olika sorters sanering.

Ger hälsoproblem

Mögel frigörs till luften och friska personer klarar av att utsättas för mögel under en tid utan att påverkas. Men om det är förhöjda nivåer och under en längre tid så kommer till slut kroppen  att påverkas när vi andas in sporerna från mikroorganismerna och får dem på huden. Om man dessutom redan har problem med till exempel luftvägarna så är man extra känslig. Mögel kan bland annat ge upphov till huvudvärk, utslag, irriterade ögon, hosta, nästäppa och även astma. Det påverkar immunsystemet och gör kroppen mer mottaglig för andra sjukdomar. Besvären kan se olika ut beroende på hur länge man har bott i ett hem där det finns mögel och vad det är för typ av mögel.

Att upptäcka mögel

Lukt och syn

Mögel har ofta en speciell doft. Den kan vara unken och ibland är den frän. Finns det en sådan lukt så finns det oftast mögel som ger upphov till den. Om man bor i ett hem med mögel så kan det vara lätt att bli hemmablind eftersom man är van vid lukten. Därför är det vanligast att man upptäcker mögel när man varit borta ifrån hemmet ett tag, eller om någon som kommer på besök anmärker på lukten. Men det är inte alla mögelsorter som luktar.

En del mögel går att se i form av små prickar, men det är långt ifrån alla mögelsorter som går att se med blotta ögat.

Analyser

Vid misstanke om mögelangrepp går det att göra spormätning i luften för att se om det finns tecken på mögel. Det går även göra DNA analyser av damm. Men det vanligaste är att göra fuktmätningar och en direkt analys av materialet för att se om det finns någon fuktskada som kan ge upphov till mögel.

Svåra ord i samband med begravning

Vet du inte vad defilering eller direktkremation är? Här reder vi ut begreppen med 15 svåra ord i samband med begravning.
Defilering – Under en begravningsceremoni brukar ett inslag vara att alla som vill får gå fram till kistan och ta ett sista farväl. Det är detta som är defilering.
Dödsbo – När en person avlider äger dödsboet dess tillgångar och skulder. Det är därmed en juridisk person fram till att arvet skett och all deklaration är slutförd. Det är generellt från dödsboet som kostnaden betalas för begravningen.

Gravsättning – Gravsättning innebär att den avlidne begravs i en grav. Det kan ske i kista eller urna. Men gravsättning används även när askan sprids över en minneslund. Det finns idag ett flertal olika begravningsalternativ. Prata med en begravningsbyrå göteborg om du är osäker på vilka alternativ som finns samt dess fördelar och nackdelar.
Kondoleans – Att höra av sig till de sörjande är viktigt. Detta både som vän, kollega och släkting. Skickas ett brev eller kort där man beklagar och deltar i sorgen kallas detta för kondoleans. Dessa kan även skickas till den begravningsbyrå som har hand om begravningen. De anhöriga får då dessa och det är vanligt att de läses upp i samband med minnesstunden.
Minnesstund – Efter begravningsceremonin hålls ofta en minnesstund. Ibland är den öppen för alla och ibland krävs föranmälan. Det är en stund då man äter/fikar tillsammans samtidigt som tal kan hållas, filmer visas och annat som gör att man minns den avlidne tillsammans. Minnesstunden brukar ha en mer glädjande ton än själva begravningsceremonin. Man bär därmed med sig goda minnen tillsammans efteråt.

Begravningsrepresentant – Begravningsrepresentant, eller enbart representant, är den person som kommer från din begravningsbyrå och är med på själva ceremonin. Personen finns till vid frågor och ser till att allt flyter på som det ska. Bland annat kan han eller hon finnas med och välkomna gäster och visa var de ska sitta. Representanten är däremot sällan aktiv i själva ceremonin.
Urnkammare – En urnkammare är en stenkista eller stengrav där flera urnor ställs för begravning. Det är därmed ett alternativ vid kremering för den som vill ha en per personlig plats än en minneslund.

Kristen begravning – En ceremoni som följer kristen tradition. De flesta väljer kristen begravning i Sverige utifrån en historisk och kulturell tradition. Enligt en begravningsbyrå i Göteborg är det ca 75 % som väljer kristen begravning. Det väljs därmed även av personer som inte har någon religiös övertygelse.
Direktkremering – Om kremering sker utan att man håller någon ceremoni kallas detta för direktkremering. Det kan exempelvis ske om de anhöriga har svårt att komma överens kring ceremonin eller om det inte finns några anhöriga. I vissa fall sker det på önskemål av den avlidne för att exempelvis hålla nere kostnaden. Andra väljer direktkremering då man har många anhöriga i andra länder vilka inte hinner till Sverige till begravningen. Istället kan man hålla en privat ceremoni vid ett senare tillfälle.
Kremering – Kremering innebär att den avlidne läggs i en kremeringskista och sedan allt eldas så det enbart kvarstår aska efteråt. Denna aska läggs oftast i en urna för begravning eller för att spridas på en minneslund.

Möter du ord eller begrepp du inte förstår? Vänd dig till begravningsbyrå.

Vilken typ av begravning ska väljas?

Hur många olika begravningsalternativ finns det? En större begravningsbyrå listar 14 olika! Det har helt klart ändrats över tid beroende på flera faktorer. Här presenteras ett par av de vanligare alternativen. För mer information – prata med den begravningsbyrå som är anlitad för tjänsten.
Kyrklig begravning kallas även för kristen begravning. Det är en mycket vanlig begravning i Sverige som även väljs av personer som inte har någon tro. Framförallt eftersom det är det alternativ som använts så länge att det kan klassas som kulturellt och historiskt inslag mer än bara ”kristet”
Judisk begravning innebär en enkel och mycket respektfull begravning. Här är det oftast jordbegravning som sker och det ska ske så snart som möjligt efter att personen avlidit. I Sverige finns en judisk kyrkogård som därmed vänder sig till judar som vill begravas enligt judisk sed.
Begravning utan ceremoni växer kraftigt i popularitet. Det innebär i korthet att den avlidne kremeras och sedan exempelvis begravs i en minneslund. Någon ceremoni kring kistan genomförs inte. De anhöriga kan eventuellt ha en egen ceremoni i hemmet men något officiellt genomförs inte. I en intervju med begravningsbyrå från Dalarna presenterades att 10 % i Dalarna väljer detta alternativ. Men i Sverige är snittet 8 % och växande. Samma begravningsbyrå anger att det vuxit från 2 % till 8 % på tio år.
Borgerlig begravning innebär att de religiösa inslagen i begravningsceremonin är borttagna. Det är därmed inte stor skillnad utöver att sångerna har annan innebörd och att någon bön inte utförs. Det kan liknas med borgerlig vigsel istället för kyrklig vigsel. En del väljer detta eftersom man inte haft någon tro men det kan även finnas ideologiska eller andra orsaker.

Jordbegravning innebär att kroppen blir begravd och därmed inte kremerad. Det kan alltså förekomma inom exempelvis en judisk, kristen eller borgerlig begravning. Jordbegravning är alltså bara tecken på att kroppen kommer att begravas i en kista i jorden. Var femte väljer detta alternativ.
Sjöbegravning kan ske på något olika sätt. Vid tjänstgöring på fartyg kan man ibland behöva skriva på att kroppen ska få begravas i havet. Detta eftersom alternativet, att förvara ett lik på fartyget, är en omöjlighet. Samtidig finns det även de som lever i Sverige som vill få sjöbegravning. I detta fall kan det exempelvis vara att man vuxit upp nära havet eller har en speciell känsla förknippat med havet. Men i detta fall krävs det tillstånd från Länsstyrelsen. Det är ett tillstånd som en begravningsbyrå kan hjälpa till med att ordna.

Buddistisk begravning följer den asiatiska religionen buddhismens regler och historia. Här finns inte tron på en skapande gud så som finns inom många andra världsreligioner. I jämförelse med de ovan nämnde begravningarna kan buddhistisk begravning inte erbjudas oavsett vilken begravningsbyrå som anlitas. Det är få som har kunskapen eftersom det är få som efterfrågar just denna form. Men det finns även de som specialiserat sig mot just detta.
Detta är enbart ett axplock av olika begravningar som erbjuds av den begravningsbyrå som använts som källa. Vid frågor – prata alltid med personal på en begravningsbyrå då de är helt insatta i vad som krävs gällande lagar, regler och olika seder.

Intervjufrågor som gör din rekrytering bättre

Inför en rekrytering är det lätt hänt att man kör fast i gamla hjulspår och utformar intervjuerna på samma sätt år efter år. Man ställer samma frågor utan att kanske egentligen ens veta varför och det resulterar också i dåliga svar och en dålig bild av den man intervjuar. Det kan vara smart att göra om klassiska frågor för att få bättre och mer utförliga svar och på så vis bilda sig en bättre och djupare uppfattning om personen som är intressant för verksamheten.

Första frågan är viktig

Det är inte helt ovanligt att det första som händer i en intervju för en rekrytering är att arbetsgivaren ber den sökande att berätta lite om sig själv. Tanken är god men svaret blir oftast nervöst och stapplande där den sökande lägger mycket vikt vid att säga ”rätt” saker. Man får en skakig början och ett svar som egentligen inte ger särskilt användbar information inom rekryteringsföretag Stockholm. En bra inledning är istället att ställa frågan vad han eller hon har för förväntningar på intervjun. Då är man här och nu och det ger en mjuk öppning och lägger en bra grund för samtalet som komma skall. Det är dessutom en betydligt bättre isbrytare än om personen ska försöka berätta vem han eller hon är med bara några få meningar.

Vänd på frågorna

Ett annat bra knep vid en rekrytering och dom tillhörande intervjuerna är att vända på frågorna för att få bättre svar. En vanlig fråga som ställs är vad som motiverar den sökande men man kan istället fråga om han eller hon någon gång känt sig omotiverad i sitt jobb och i så fall varför. En annan vanlig fråga är hur stresstålig man är och även denna fråga går att vänta på för att istället fråga vad som gör honom eller henne stressad och varför. Detta är två bra exempel eftersom alla känner sig omotiverade eller stressade i arbetet men kanske inte gärna vill erkänna det under en arbetsintervju. Får man istället chansen att fundera på vad det beror på och utveckla svaret så kan det resultera i väldigt nyttig information.

Frågor om framtiden

När man genomför en rekrytering vill man i dom allra flesta fall få ett långvarigt resultat och det kan vara bra att ta upp några frågor som rör framtiden. Här ställs vanligtvis frågor som ”var ser du dig själv om 3 år?” vilket faktiskt är en fråga som är väldigt svår att svara på. Sannolikheten att svaret kommer stämma överens med verkligheten om tre år är ganska liten och det är bättre att lägga fram frågan på andra sätt. Till exempel kan man fråga vad framgång innebär eftersom det kommer ge ett bra svar kring vilket drivkraft som finns hos personen.

Genom att undvika klassiska intervjufrågor vid en rekrytering är chansen stor att intervjun blir både ärligare och djupare. Dom vanliga frågorna är svåra att svara på och ger oftast inte en speciellt bra bild av personen som intervjuas. För att djupa dyrare behöver man formulera om frågorna och att vända på dom ger i dom flesta fall mer utförliga svar.

Frågor och svar om fakturaköp

Fakturaköp är en effektiv metod för det företag som vill öka sin likviditet. Det används ofta av större företag, men kan i allra högsta grad vara aktuellt även för småföretag och mindre verksamheter. Men hur fungerar det egentligen? Och är det en bra lösning för dig? I den här texten tar vi upp ett antal vanliga frågor och svar som rör fakturaköp. Kanske kommer du underfund med att det är något för dig – eller att det är något som du faktiskt inte behöver.

Varför säljer man fakturor?

Fakturaköp används, som nämnt i inledningen, för att öka likviditeten. Det ökar stabilitet och gör ekonomin i verksamheten mer förutsägbar. En situation där det kan vara gynnsamt för ett företag att sälja en faktura är när de vill göra affärer med en stor kund – men inte har råd att vänta de exempelvis 30 dagar som går innan de får in betalningen på banken.

Kan sälja vilken faktura som helst?

Vilka fakturor du kan sälja beror på. Något man bör ha klart för sig är att de flesta factoringföretag inte är särskilt intresserade av att köpa fakturor från kunder du inte fått betalt av. Tvärtom, så är de intresserade av fakturor som går till kunder med god betalningsförmåga. De gör en utvärdering av din kunds kreditvärdighet innan de köper fakturan. Om du har kunder som du inte får betalt för, så finns det kanske andra aktörer som är lämpligare att kontakta. ¨

Samtidigt kan du sälja fakturor utan regress. Det innebär att du inte behöver köpa tillbaka fakturor om kunden inte skulle betala, vilket är fallet med fakturaköp med regress. Det sistnämnda innebär en större risk för factoringbolaget, och den risken lär du få betala en del för.

Hur lång tid tar det att komma igång och få betalt?

Det varierar något, men för de flesta tar det inte längre än ett par dagar för den första fakturan som köps. Fakturaköp vid senare tillfällen kan ofta ske redan samma dag, givet att fakturorna kan verifieras snabbt.

Vad kostar det?

Hur mycket factoringbolaget tar för ditt fakturaköp kan variera en hel del. Ofta ligger det på ett par procent för 30 dagars-fakturor. Hur många procent som tas avgörs av ett antal faktorer, bland annat dina kunders kreditvärdighet och den bransch du är verksam inom.

En annan faktor som spelar in är den som nämns ovan. Säljer du faktorer med regress så blir det ofta billigare. Det innebär att du behöver köpa tillbaka fakturan och ditt fakturaköp om så skulle ske att kunden inte betalar den. Känner du dig trygg med din kunds betalningsförmåga är det här alternativet du bör välja. Ditt fakturaköp i fråga innebär mindre risk för factoringbolaget, om det finns ett avtal på att du behöver köpa tillbaka den om betalning uteblir – således är ett lägre pris det som är rimligt.

Om fakturaköp sker utan regress innebär det att factoringbolaget förlitar sig helt och hållet på kundens betalningsförmåga. Det här betyder att de tar en större risk, och att ett högre pris för dig är att vänta.

Hur ser arbetsmarknaden inom IT?

Har du ett intresse för programmering, systemutveckling och driftsteknik? Utbilda dig inom området och du är nästan garanterad jobb med en god lön. Arbetsmarknaden inom IT-branschen är minst sagt het även om det kan skilja något över landet. Arbetsförmedlingen visar däremot att arbetsmarknaden är mycket god minst de närmaste fem åren. Detta oavsett om du vill jobba på webbyrå, på konsultföretag eller hos ett större företag som har allt in house.

Mjukvaru- och systemutvecklare

Är du mjukvaru- och systemutvecklare är du troligtvis en man. Arbetsförmedlingen anger att enbart 20% är kvinnor inom denna del av branschen. Du kommer även ha en mycket god arbetsmarknad framför dig. Här anges det att det inom ett till fem år kommer vara ”mycket liten” konkurrens om de jobb som finns. Detta är den lägsta konkurrens som anges på den skala som Arbetsförmedlingen använder. I Sverige beräknas det finnas ca 74 000 personer som arbetar med detta.

Jobbar du inom området kan du exempelvis jobba på en webbyrå med att skapa underliggande system till en webbplats, skapa interna kommunikationsmöjligheter inom ett projekt eller skapa system som är anpassade till vissa funktioner mot kunderna. Man kan även söka jobb som IT-konsult vilket är något mer specialiserat. Man blir då inhyrd av företag som behöver hjälp med utveckling men inte har möjlighet att ha detta in house.

Systemtestare och testledare

Efterfrågan på systemtestar och testledare är lika stor som på utvecklare. Här krävs något mindre utbildning och det krävs även färre testare i förhållande till systemutvecklare. I likhet med mjukvaru- och systemutvecklare från en webbyrå är efterfrågan störst i storstäderna. Här är det främst hos IT-konsultföretag man bör söka jobben då det är för komplext för att rymmas inom en webbyrå.

Jobbar du inom området kommer du testa olika system för att hitta svagheter som kan förbättras samt kunna klarlägga om funktionerna upplevs smidiga. Kan ni leverera det system som utlovats?

Grafisk formgivare

Det finns ungefär 7000 personer som är anställd som grafiker i Sverige. Men siffran är något missvisande då många jobbar som egenföretagare vilket inte speglas i dessa siffor. Det är ett yrke som kanske inte direkt förknippas med IT och webb men som idag har en tydlig koppling dit. Webbsidan, grafiska element och design behövs för att en webbplats ska bli tillräckligt attraktiv och konverterande. Man behöver även logotyper och en grafisk profil.

Arbetsmarknaden är däremot inte speciellt god. På fem års sikt anges konkurrensen om jobben vara ”hård”. Det beror delvis på digitaliseringen och att det idag är så mycket enklare att jobba med grafiska element än tidigare.

Jobbar du inom området kan du jobba på webbyrå, hos grafisk studio, som egenföretagare mot företag eller på en tidning.

Programmerare

Är du insatt i C++ eller andra system är arbetsmarknaden extremt god. En del företag i Sverige ”står och stampar” och kan inte utvecklas just på grund av bristen på kunnig personal. Många ”handplockas” direkt från utbildningarna och lockas med både höga löner och andra fina förmåner.

 

Jobbar du inom området kan du jobba hos ett stort företag och utveckla deras system likväl som på en mindre webbyrå och programmera funktioner och plugin för WordPress.

Färg och bild inom tryckeri

När man ska ägna sig åt tryckeri så finns det en hel del tips och råd som man kan ta del av och här ska vi gå igenom några stycken som kan vara värt för dig att veta så du inte ramlar i de fallgropar som finns inom tryckeri. När du ska beställa dina trycksaker från ditt tryckeri kan det vara bra att vara förberedd och med en liten grundkunskap inom tryckeri när det gäller färg och bild.

Att bero på färger
Gul, Magenta, Svart och Cyan är de färger som man använder sig av på tryckeri medan när du kolla på en datorskärm eller liknande på så använder man sig istället av färgerna Grön, röd och blå. Vill du bara använda till exempel färgerna svart och röd så använder ditt tryckeri istället färger som kallas för PMS, med det menas att inte alla de fyra första nämnda färgerna används.

När man på ett tryckeri ska trycka med sin tryckpress så finns det olika plåtar som är super tunna men som innehåller en färg. För de färger som du ska ha så har man en plåt för varje och för in i tryckpressen. Beroende på vad du bett ditt tryckeri att trycka så kommer färgerna i tryckpressen att släppa ifrån sig olika mycket färg från varje plåt så att det bildar exakt de nyanser du vill ha. Med bara fyra olika färger så kan man skapa flera tusen olika nyanser.

När det kommer till din logga
Om man ska be sitt tryckeri att trycka sin logga på annonser och kläder och den bara blir kantig och suddig så beror det på att du inte har gjort något som kallas för vektorisering av din logga.

Vad är en pixelbild?
På ett tryckeri är det bäst att använda sig av vektoriserade bilder då dessa inte består av tusentals punkter så som en pixelbild gör. Pixelbilder blir väldigt suddiga om man zoomar in på dom och gör dom större. Om det är så att du har ett rakt streck till exempel på din bild så kanske det bli så att den kommer att se ut som fyrkanter som sitter ihop istället. Vissa tryckeri kanske kan vektorisera din bild för dig om du frågar. Sen så är det också så att om man inte vill ha sin logga med en vit bakgrund så ska man inte heller använda en pixelbild för då kommer den vita bakgrunden med vilket man kanske inte alltid tänker på när man tittar på bilden på datorn, detta kan ditt tryckeri fråga dig om när du kommer med en pixelbild.

Vad är en vektorbild?
Det är då man har tagit bort den vita bakgrunden så vilken färg du än kommer att sätta din logga på så kommer bara själva loggan att hamna på den färgen. Det kan vara kul att inte alltid ha med en vit bakgrund. Sen så kan man göra vektoriserade bilder hur stora som helst vilket är bra om man ska låta sitt tryckeri trycka väldigt stora affischer eller liknande till dig.

Webbutvecklare – Ett framtidsyrke med hög lön

Är du intresserad av programmering och söker efter ett yrke med goda framtidsutsikter och hög lön? Utbilda dig till webbutvecklare och chansen är stor att någon webbyrå hör av sig redan innan du är klar med utbildning. Bristen på webbutvecklare är stor, lönen är hög och arbetsmarknaden minst sagt god.

Som webbutvecklare kan du jobba på webbyrå, en större E-handel eller IT-företag. Till stor del beror det på vilken inriktning du hade på utbildningen. Men den röda tråden är att du kommer få jobba med att utveckla och skapa webbplatser, applikationer, E-handelssystem och individuella kundanpassade lösningar.

Det finns relativt många frilansande webbutvecklare. Dessa jobbar då som konsult och kan exempelvis hyras i av en webbyrå när de har behov av specialkompetens eller behöver extra personal under en viss tid.

De som är anställda har ofta en ganska fri roll då de kan jobba nästan var som helst så länge de har tillgång till sin dator och internetuppkoppling.

Vem passar som webbutvecklare?

På jobbsidan Framtid.se presenteras yrket webbutvecklare som gör wordpress göteborg utifrån flera perspektiv. Under rubriken ”Egenskaper” nämns att man bör vara tekniskt intresserad och vara aktiv på internet. Överlag är det en fördel att vara noggrann, nyfiken och problemlösande.

Många gånger nämns även god samarbetsförmåga. Detta inte minst om man ska jobba i ett team på en webbyrå eller liknande. Jobbar man som konsult eller har ett mer individuellt jobb finns däremot inte alltid lika höga krav på samarbetsförmåga.

Utbildning

Egentligen är webbutvecklare ett samlingsbegrepp som wordpress göteborg som innefattar en rad olika yrkesgrupper. Det finns även en rad olika vägar till att bli färdig utvecklare. En del sitter hemma och lär sig ämnet från grunden via Youtube och kurser online. Andra går på högskolan och läser teori varpå detta avslutas med praktiktid hos en webbyrå, ett IT-företag eller inom en avdelning på ett större företag som har egen IT-avdelning för wordpress göteborg.

Det finns också yrkeshögskolor för de som snabbt vill lära sig yrket med fokus på utbildning inom den praktiska delen. I vissa fall går det att få dessa utbildningar via Arbetsförmedlingen. Detta för att Arbetsförmedlingens mål är att utbilda och möta arbetsmarknadens olika behov.

Hög lön

Mer än bara en webbyrå vittnar om att de har svårt att hitta personal. De skulle kunna anställa fler – bara det hade funnits kompetent personal att tillgå. Det är en av orsakerna till att lönenivåerna är så höga. Utöver det kan IT-lösningar skapa besparingar på enorma summor vilket därmed gör det lönsamt för företagen att köpa in dem. År 2017 var ingångslönen för en webbutvecklare 28 000 kr och den genomsnittliga lönen 35 000.

Enkelt att hitta en pålitlig flyttfirma

Den största farhåga som många personer som planerar att flytta en längre sträcka har är att de inte vet var de ska hitta en pålitlig flyttfirma. Det är lätt att identifiera sig med dessa personer och förstå deras oro. Om du inte vet vem du ska lita på, kan det bli en omtumlande process att flytta till den nya bostaden. Här tar vi oss därför en titt på några metoder som du kan använda dig av för att hitta de mest pålitliga flyttfirmorna i ditt område.

Gör ordentlig research

Det finns flera sätt på vilka du kan ta reda på mer information om de olika flyttföretag som du vill jämföra med varandra:

 • Jämför varje flyttfirma och deras pris genom att begära in prisförslag eller offerter till flyttfirma , erixon. På så sätt vet du vilka alternativ som faktiskt ryms inom ditt budget. Priset är dock inte den enda faktorn att ta hänsyn till – om du stöter på ett flyttföretag med ett pris som är för bra för att vara sant, är risken stor att så är fallet.
 • Använd dig av webbplatser som låter konsumenter betygsätta olika företag, för att ta reda på vad riktiga människor har att säga om de olika flyttfirmor som du jämför.
 • Ta även reda på hur länge företagen har varit verksamma i branschen och testa deras telefonnummer för att säkerställa att de svarar när du ringer.

Ställ de rätta frågorna

En pålitlig flyttfirma kommer inte dra sig för att besvara de frågor du kan tänkas ha om dem och deras tjänster. Sammanställ gärna en lista över de frågor som känns viktiga för dig att få svar på, och ställ sedan dessa till de olika flyttfirmor du jämför. Sannolikheten är stor att de svar du får kommer ge dig en fingervisning om vilka företag som känns rätt.

Var vaksam på varningsflaggor

Tyvärr finns det många bedragare som försöker framstå som seriösa flyttföretag. De är dessutom ganska bra på detta. Om du lär dig känna igen varningsflaggorna, kommer du dock ha goda möjligheter att undvika att falla offer för en bluff.

 

Dessa är några av de varningssignaler du bör vara vaksam på:

 • Du får ingen skriftlig offert eller ett skriftligt prisförslag
 • Företaget begär en stor summa (eller hela beloppet) i förskott
 • Det begärda priset är betydligt lägre än de prisförslag du fått från jämförbara flyttfirmor
 • Du hittar ingen information om företaget förutom på deras egen hemsida
 • De tar betalt per kubikmeter

Slutledning

Genom att göra din läxa och lära dig så mycket du kan om respektive flyttfirma har du goda möjligheter att sålla agnarna från vetet och finna de mest pålitliga flyttföretagen. Var inte rädd för att ställa de olika företagen mot väggen med ett batteri av frågor! Tänk också på att låga priser är bra, men att det inte är någon bra idé att anlita ett flyttföretag enbart utifrån deras prisförslag. Om du däremot hittar ett pålitligt företag som dessutom erbjuder sina tjänster till ett konkurrenskraftigt pris, kommer flytten med största säkerhet att gå som smort!

En badrumsrenovering som plåster på såren

Arbetar du med något meningsfullt? Eller är du en löneslav i ledet som inte vet vad ditt arbete egentligen gör? Arbetar du för ett företag som bryr sig om miljön, bryr sig om människor, bryr sig om dig? Eller arbetar du för någon du aldrig träffat, aldrig kommer träffa och som du aldrig kommer få reda på vad hens agenda är med företaget du arbetar i. Låter inte det lite farligt? Du kommer in till jobbet varje dag, 40 timmar i veckan och hjälper någon du aldrig träffat med något du egentligen inte vet vad det gagnar för att fixa badrumsrenovering bara för att få ut en lön och betala en onödig badrumsrenovering med den.

Om inte annat är det ansvarslöst

Det är som att gå in i en butik och köpa något dem kallar för mat och äta det utan att ha den minsta aning om vad det är för något. Många människor äter sådant de inte vet vad det är varje dag av sina liv. Sedan blir de självfallet sjuka och behöver sjukvård (som alla skall betala för). Vi tar inte ansvar för våra handlingar, vi förlitar oss på dem där ormarna som ligger i rännorna på bowlingbanan och jublar som mongoloider när klotet får ner en kägla eller två. Sen går vi hem och är nöjda med oss själva och ordnar en onödig badrumsrenovering för att skildra våra tankar och sätta fokus på något som behöver fixas.

Det är svårt att inte bli sur

När man observerar människor idiotiska beteende och inte kan göra annat än att försöka älska dem ändå. Dem vet inte vad dem gör och det är faktiskt sant, dem tror verkligen att en badrumsrenovering kommer att göra skillnad för dem. Det är en annan värld och man står utanför den och undrar hur någon kan vara beredd på att offra så mycket naturresurser på något de inte kommer att märka om två månader när ny-känslan gått bort och något nytt problem står inför dem. Man kan ju försöka sätta en badrumsrenovering som plåster på såren, men det kommer inte att göra någon nytta för sårets läkning.

Välj rätt färg när du skall måla om hemma

Visste du att färger har inflytande på hur vi tänker och känner? Du kanske åtminstone har haft en intuitiv känsla av det. Väggfärg kan verkligen påverka ens liv, det kanske man inte tänker på så ofta, men det är så det är. Så när du skall välja färg till dina väggar där hemma, gör det med omsorg och var inte för snål heller. Det skiljer sig ofta bara några hundralappar mellan de olika färgerna och de sitter ofta i över 10 år, det är 3650 dagar du skall se den här färgen och påverkas av den. Spelar 500 kronor verkligen så stor roll då? Målare är ofta ekonomiska när de väljer färg men de vet också att färgen har stor betydelse så du ser sällan en målare snåla med färgvalet.

Rätt färg för rätt rum och rätt person

Visst hade det vart enkelt om det fanns en mall som passar för alla? Det gör det inte, att välja färg för väggar är en ytterst individuell process som egentligen ingen kan göra mer än att vägleda lite grann i. Det är ofta smart att lyssna på sin målare stockholm när denne kommer med tips och råd i hur man skall tänka när man väljer färg. Men i slutändan med fina måleri är det man själv som måste göra valet baserat på vad man känner och tror att man kommer att uppskatta.

Det finns mycket information om målare stockholm på internet

Om man vill veta mer specifikt hur de olika färgerna påverkar ens tankar och känslor så finns det hur mycket som helst att läsa på internet. Du kan säkerligen fråga din målare stockholm en hel del också. Om du googlar, helst på engelska så finns det mycket god information om bra måleri som kan hjälpa dig välja rätt färg för ditt rum så att du kan njuta i många år.

Ljusa färger är oftast ett smart val

Egentligen är det nog bara i sovrummet jag skulle rekommendera en mörkare nyans. I sovrummet är det avkoppling utav måleri som gäller och inget annat. Det kanske är lite off-topic men om du har en TV i sovrummet, släng ut den omedelbart och skaffa mysig inredning istället. Då kommer du att sova bättre och trivas bättre i ditt sovrum, det kommer dessutom att främja ditt sexliv.

Reklambyråns verktygslåda: Magnetism

En reklambyrå har många verktyg i sin verktygslåda, en sektion av denna verktygslåda är marknadsföring online. Ett verktyg som ligger i det facket är magnetism. Magnetism kan vi skapa online genom att skapa innehåll som vår målgrupp fascineras av.

Att lära känna vår målgrupp via en hemsida eller social medier kan vara det mest kraftfulla verktyget som finns oss att tillgå i dagens digitala värld.

Det kan dock vara svårt att direkt mäta resultatet av att publicera fascinerande innehåll, det är inte alltid att delningar och likes skapar direkt inkomst. Däremot skapar det (om innehållet är tillräckligt bra) ett känslomässigt band mellan ditt varumärke och din målgrupp. De börjar lita på dig eftersom du kontinuerligt förser dem med information, inspiration och annat inom ett område de bryr sig om.

Känslor är viktigare än intellekt när vi tar beslut

Många skulle säkert vilja påstå att de tar beslut baserat på information och logiskt tänkande. För några få kanske det är sant, men som varje (bra) reklambyrå vet så är det känslorna som står i centrum när vi tar beslut. Ofta tar vi ett beslut baserat på känslor som vi sedan rationaliserar med logiskt tänkande. Märk väl att beslutet redan är taget innan det logiska tänkandet kommer in i bilden.

Duktiga säljer som riktar in sig på att sälja digitalt via landningssidor eller videos vet hur man spelar på besökarens känslor för att skapa ett köp-sug. För att vara så effektiva som möjligt är det dock viktigt att besökaren redan litar på säljaren innan denne börjar använda sina knep.

Fascination fungerar som magnetism

Det finns sju olika faktorer som skapar fascination, eller snarare det finns sju sidor av fascination.

 1. Brådska. När det är bråttom att ta ett beslut blir vi mer intresserade av innehållet som är framför oss. I detta fall vill vi undvika den värsta möjliga situation och vi glömmer vad det mest troliga händelseförloppet kommer att vara.
 2. Mystik gör oss nyfikna och lämnar oss med obesvarade frågor. Att ge någon en halv bok är ett säkert sätt att göra denne nyfiken nog på fortsättning att den köper andra hälften.
 3. Passion skapar njutning. Vi älskar passion, det är känslor och uttryck som vi dras till.
 4. Kraft visar auktoritet och kontroll. Kraft låter oss styra över människor, omständigheter och oss själva.
 5. Prestige påstår att ”jag är bättre än du”. Visar jag min Ferrari visar jag att jag är mer än du och du skall lyssna på mig.
 6. Innovation säger att ingenting är skrivet i sten. Allt kan förändras.
 7. Tillit skapar lojalitet, pålitlighet och återkommande. Vi köper oftare av företag vi litar på. Vi har lärt oss att de alltid står till tjänst med det vi behöver från dem.

 

När vi dras till något är det alltid någon form av dessa sju aspekter som fångar vår uppmärksamhet. Hur ser detta ut när vi sätter det i verket? Det finns hela utbildningar dedikerat till det, och är inget som jag kan förklara i den här korta artikeln.

Du har städat på fel sätt hela livet

Japp, titeln stämmer. Du har med största sannolikhet städat på helt fel sätta hela ditt liv, om du inte är ett av de få undantagen som läser den här artikeln. Tekniskt sätt har du kanske städat helt korrekt, du har fått bra resultat och haft en skinande rent hem. Men du har inte städat från rätt ställe inom dig. Inte med rätt känsla eller kärlek till städningen, du har fokusera helt på teknik och resultat, vart avskärmad från den riktiga städningen som pågår bakom tekniken och resultatet.

Det finns ett sätt att städa som är större än städning

Att städa är en konstform med alberts städservice, fråga bara de bästa anställda på städfirma. De har uppnått en nivå av städning som är bortom denna värld. De är fulländade konstnärer som arbetar på städfirma och älskar det. Det är en balansgång mellan avslappning och perfekt teknik, efter en dag på jobbet är dessa städare och städerskor mer avslappnade än när de kom till jobbet innan hemstädning. Hur är det möjligt? Jo de städar från rätt ställe, de känner känslan för din hemstädning först och främst. Känslan av att existera som gör att jobbet på städfirma och hemstädning hamnar i andra hand och inte tas på fullaste allvar. Jobbet tas fortfarande på allvar och de utförs ofta mycket bättre än av dem som fokuserar enbart och resultat och teknik. Det är som en konstnär, en duktig konstnär förlitar sig inte enbart på teknik, konstnären lär sig teknik men förlitar sig på något annat för att skapa mästerverk inom hemstädning. Teknik för sig självt är oanvändbart, eller åtminstone inte något som går att njuta av när man använder den.

Fokusera på städningen i sig

Lämna alla tankar om att bli färdig med städningen, fokusera på varje sekund du städar för sig i städhjälp i stockholm. Känn moppen mot golvet, torka och skölj. Gör inget annat än städhjälp. Tänk inget annat. Bara städa och njut av upplevelsen av att vara närvarande med städningen. Du kan inte uppleva något annat just den stunden så varför skall du försöka rymma från städhjälp? Du kommer fortfarande stå och städa fast inte göra det fullt ut vilket gör att du krymper som varelse och får mindre inspiration i livet. En fulländad stund av städning kan verkligen skänka inspiration för en senare stund.