Hur ser arbetsmarknaden inom IT?

Har du ett intresse för programmering, systemutveckling och driftsteknik? Utbilda dig inom området och du är nästan garanterad jobb med en god lön. Arbetsmarknaden inom IT-branschen är minst sagt het även om det kan skilja något över landet. Arbetsförmedlingen visar däremot att arbetsmarknaden är mycket god minst de närmaste fem åren. Detta oavsett om du vill jobba på webbyrå, på konsultföretag eller hos ett större företag som har allt in house.

Mjukvaru- och systemutvecklare

Är du mjukvaru- och systemutvecklare är du troligtvis en man. Arbetsförmedlingen anger att enbart 20% är kvinnor inom denna del av branschen. Du kommer även ha en mycket god arbetsmarknad framför dig. Här anges det att det inom ett till fem år kommer vara ”mycket liten” konkurrens om de jobb som finns. Detta är den lägsta konkurrens som anges på den skala som Arbetsförmedlingen använder. I Sverige beräknas det finnas ca 74 000 personer som arbetar med detta.

Jobbar du inom området kan du exempelvis jobba på en webbyrå med att skapa underliggande system till en webbplats, skapa interna kommunikationsmöjligheter inom ett projekt eller skapa system som är anpassade till vissa funktioner mot kunderna. Man kan även söka jobb som IT-konsult vilket är något mer specialiserat. Man blir då inhyrd av företag som behöver hjälp med utveckling men inte har möjlighet att ha detta in house.

Systemtestare och testledare

Efterfrågan på systemtestar och testledare är lika stor som på utvecklare. Här krävs något mindre utbildning och det krävs även färre testare i förhållande till systemutvecklare. I likhet med mjukvaru- och systemutvecklare från en webbyrå är efterfrågan störst i storstäderna. Här är det främst hos IT-konsultföretag man bör söka jobben då det är för komplext för att rymmas inom en webbyrå.

Jobbar du inom området kommer du testa olika system för att hitta svagheter som kan förbättras samt kunna klarlägga om funktionerna upplevs smidiga. Kan ni leverera det system som utlovats?

Grafisk formgivare

Det finns ungefär 7000 personer som är anställd som grafiker i Sverige. Men siffran är något missvisande då många jobbar som egenföretagare vilket inte speglas i dessa siffor. Det är ett yrke som kanske inte direkt förknippas med IT och webb men som idag har en tydlig koppling dit. Webbsidan, grafiska element och design behövs för att en webbplats ska bli tillräckligt attraktiv och konverterande. Man behöver även logotyper och en grafisk profil.

Arbetsmarknaden är däremot inte speciellt god. På fem års sikt anges konkurrensen om jobben vara ”hård”. Det beror delvis på digitaliseringen och att det idag är så mycket enklare att jobba med grafiska element än tidigare.

Jobbar du inom området kan du jobba på webbyrå, hos grafisk studio, som egenföretagare mot företag eller på en tidning.

Programmerare

Är du insatt i C++ eller andra system är arbetsmarknaden extremt god. En del företag i Sverige ”står och stampar” och kan inte utvecklas just på grund av bristen på kunnig personal. Många ”handplockas” direkt från utbildningarna och lockas med både höga löner och andra fina förmåner.

 

Jobbar du inom området kan du jobba hos ett stort företag och utveckla deras system likväl som på en mindre webbyrå och programmera funktioner och plugin för WordPress.