Mögel & hussvamp i hemmet

Mögel är mikroorganismer som bakterier  och mikrosvampar som växer i fuktiga miljöer. Mikroorganismer finns alltid i luften, och det krävs vissa förhållanden för att de ska få fäste. I ett hus är det ofta fuktiga utrymmen som drabbas av mögel som till exempel vind, källare, kök och badrum. Men det är inte bara fukt som krävs för att mögel ska uppstå. Mikroorganismerna behöver även syre och ett organiskt material att växa på, och få energi ifrån, som till exempel trä eller gipsskivor. Att ha mögel i hemmet är både skadligt för personerna i hushållet och för själva byggnaden. Genom att se över faktorerna, framförallt fukten, genom att ha en bra ventilation så kan man enkelt minska risken för mögel.

Faror med mögel

Mögel växer på organiska material och bryter ner materialet för att få näring för att kunna fortsätta växa. Detta gör att material som angrips av mögel blir svagare och de förlorar sin stabilitet och hållfasthet. Om trästommar eller bjälklag angrips av mögel som inte upptäcks och åtgärdas kan det bli förödande konsekvenser vid hussvamp. Material som har angripits av mögel måste bytas ut, och en sanering bör göras för att ta död på möglet och minska risken för spridning. Beroende på hur omfattande fuktskadan och möglet är krävs olika sorters sanering.

Ger hälsoproblem

Mögel frigörs till luften och friska personer klarar av att utsättas för mögel under en tid utan att påverkas. Men om det är förhöjda nivåer och under en längre tid så kommer till slut kroppen  att påverkas när vi andas in sporerna från mikroorganismerna och får dem på huden. Om man dessutom redan har problem med till exempel luftvägarna så är man extra känslig. Mögel kan bland annat ge upphov till huvudvärk, utslag, irriterade ögon, hosta, nästäppa och även astma. Det påverkar immunsystemet och gör kroppen mer mottaglig för andra sjukdomar. Besvären kan se olika ut beroende på hur länge man har bott i ett hem där det finns mögel och vad det är för typ av mögel.

Att upptäcka mögel

Lukt och syn

Mögel har ofta en speciell doft. Den kan vara unken och ibland är den frän. Finns det en sådan lukt så finns det oftast mögel som ger upphov till den. Om man bor i ett hem med mögel så kan det vara lätt att bli hemmablind eftersom man är van vid lukten. Därför är det vanligast att man upptäcker mögel när man varit borta ifrån hemmet ett tag, eller om någon som kommer på besök anmärker på lukten. Men det är inte alla mögelsorter som luktar.

En del mögel går att se i form av små prickar, men det är långt ifrån alla mögelsorter som går att se med blotta ögat.

Analyser

Vid misstanke om mögelangrepp går det att göra spormätning i luften för att se om det finns tecken på mögel. Det går även göra DNA analyser av damm. Men det vanligaste är att göra fuktmätningar och en direkt analys av materialet för att se om det finns någon fuktskada som kan ge upphov till mögel.