Frågor och svar om fakturaköp

Fakturaköp är en effektiv metod för det företag som vill öka sin likviditet. Det används ofta av större företag, men kan i allra högsta grad vara aktuellt även för småföretag och mindre verksamheter. Men hur fungerar det egentligen? Och är det en bra lösning för dig? I den här texten tar vi upp ett antal vanliga frågor och svar som rör fakturaköp. Kanske kommer du underfund med att det är något för dig – eller att det är något som du faktiskt inte behöver.

Varför säljer man fakturor?

Fakturaköp används, som nämnt i inledningen, för att öka likviditeten. Det ökar stabilitet och gör ekonomin i verksamheten mer förutsägbar. En situation där det kan vara gynnsamt för ett företag att sälja en faktura är när de vill göra affärer med en stor kund – men inte har råd att vänta de exempelvis 30 dagar som går innan de får in betalningen på banken.

Kan sälja vilken faktura som helst?

Vilka fakturor du kan sälja beror på. Något man bör ha klart för sig är att de flesta factoringföretag inte är särskilt intresserade av att köpa fakturor från kunder du inte fått betalt av. Tvärtom, så är de intresserade av fakturor som går till kunder med god betalningsförmåga. De gör en utvärdering av din kunds kreditvärdighet innan de köper fakturan. Om du har kunder som du inte får betalt för, så finns det kanske andra aktörer som är lämpligare att kontakta. ¨

Samtidigt kan du sälja fakturor utan regress. Det innebär att du inte behöver köpa tillbaka fakturor om kunden inte skulle betala, vilket är fallet med fakturaköp med regress. Det sistnämnda innebär en större risk för factoringbolaget, och den risken lär du få betala en del för.

Hur lång tid tar det att komma igång och få betalt?

Det varierar något, men för de flesta tar det inte längre än ett par dagar för den första fakturan som köps. Fakturaköp vid senare tillfällen kan ofta ske redan samma dag, givet att fakturorna kan verifieras snabbt.

Vad kostar det?

Hur mycket factoringbolaget tar för ditt fakturaköp kan variera en hel del. Ofta ligger det på ett par procent för 30 dagars-fakturor. Hur många procent som tas avgörs av ett antal faktorer, bland annat dina kunders kreditvärdighet och den bransch du är verksam inom.

En annan faktor som spelar in är den som nämns ovan. Säljer du faktorer med regress så blir det ofta billigare. Det innebär att du behöver köpa tillbaka fakturan och ditt fakturaköp om så skulle ske att kunden inte betalar den. Känner du dig trygg med din kunds betalningsförmåga är det här alternativet du bör välja. Ditt fakturaköp i fråga innebär mindre risk för factoringbolaget, om det finns ett avtal på att du behöver köpa tillbaka den om betalning uteblir – således är ett lägre pris det som är rimligt.

Om fakturaköp sker utan regress innebär det att factoringbolaget förlitar sig helt och hållet på kundens betalningsförmåga. Det här betyder att de tar en större risk, och att ett högre pris för dig är att vänta.