Det finns ett sätt att skydda dig mot fasad förstörelse

Många fastighetsägare, små som stora, har upplevt vandalisering på fasaden eller andra områden. Ett vanligt förekommande fenomen är klotter som direkt inte är skadligt för fastigheten men ytterst opassande. Bland annat skadar det fastighetens utseende och i sin tur värdet. I denna artikel tar vi upp ett alternativ som idag erbjuds för att skydda dig mot klotter.

 

Ett förebyggande skydd

Det finns nämligen något som heter klotterskydd. Detta är en förebyggande behandling som gör det lättare att avlägsna klotter när det uppstår. Rent praktiskt är det ett tunt lager av vax som skyddar den faktiska fasaden från sprayfärgen som klotter oftast består av. Ett skydd bör läggas i två lager och underhållas men inte oftare än ungefär var femte år.

 

Om fastigheten skulle utsättas för klotter behövs bara en spolning vatten för att lösa vandaliseringen. Man applicerar då ett nytt skydd för tak och takläggare direkt efter då det tidigare anses förbrukat. Ofta är arbetet att applicera nytt vax inkluderat av firman som utför jobbet. Detta är för att klotterskydd bör ses som en investering och långsiktigt skydd med full service.

 

Nödvändigt förarbete

Om man vill ha klotterskydd på sin fastighet behövs det först göras en fasadtvätt. Fasadtvätt är helt enkelt en rengöring av din fasad. På i princip alla fastigheten samlas det orenheter från luften och närliggande vägar. Beroende på vart fastigheten är placerad kan smutsen se olika ut. Vanliga former är mögel och alger. Att tvätta en fasad är inte speciellt enkelt och här rekommenderas ta hjälp av en professionell firma som utför fasadtvätt. Anledningen till att hjälp behövs är av olika anledningar. Bland annat gäller det att du behandlar rätt material på rätt sätt. Trä och puts behandlas såklart olika och att använda fel medel eller verktyg kan vara direkt skadligt för din fastighet. En annan, minst lika viktig, aspekt är säkerheten. Ofta behövs det kran eller byggställning för att komma åt högt upp. Värna om din eller personalens säkerhet.

 

När du väl genomfört en fasadtvätt och det är dags att få hjälp med klotterskydd är det bra veta att klotterskydd även skyddar mot mögel och alger. Vilket innebär att du får två skydd i ett.

 

För att summera

Avslutningsvis finns det en sak du ska ta med dig, det finns skydd mot klotter. Klotterskydd är en långsiktig och enkel investering som även skyddar dig mot mögel och alger. I samråd med firman som utför arbetet bör du överväga en fasadtvätt innan skyddet appliceras. Klotter kostar samhället och fastighetsägare enorma summor, det är dags att sätta stopp nu.