Vilken typ av begravning ska väljas?

Hur många olika begravningsalternativ finns det? En större begravningsbyrå listar 14 olika! Det har helt klart ändrats över tid beroende på flera faktorer. Här presenteras ett par av de vanligare alternativen. För mer information – prata med den begravningsbyrå som är anlitad för tjänsten.
Kyrklig begravning kallas även för kristen begravning. Det är en mycket vanlig begravning i Sverige som även väljs av personer som inte har någon tro. Framförallt eftersom det är det alternativ som använts så länge att det kan klassas som kulturellt och historiskt inslag mer än bara ”kristet”
Judisk begravning innebär en enkel och mycket respektfull begravning. Här är det oftast jordbegravning som sker och det ska ske så snart som möjligt efter att personen avlidit. I Sverige finns en judisk kyrkogård som därmed vänder sig till judar som vill begravas enligt judisk sed.
Begravning utan ceremoni växer kraftigt i popularitet. Det innebär i korthet att den avlidne kremeras och sedan exempelvis begravs i en minneslund. Någon ceremoni kring kistan genomförs inte. De anhöriga kan eventuellt ha en egen ceremoni i hemmet men något officiellt genomförs inte. I en intervju med begravningsbyrå från Dalarna presenterades att 10 % i Dalarna väljer detta alternativ. Men i Sverige är snittet 8 % och växande. Samma begravningsbyrå anger att det vuxit från 2 % till 8 % på tio år.
Borgerlig begravning innebär att de religiösa inslagen i begravningsceremonin är borttagna. Det är därmed inte stor skillnad utöver att sångerna har annan innebörd och att någon bön inte utförs. Det kan liknas med borgerlig vigsel istället för kyrklig vigsel. En del väljer detta eftersom man inte haft någon tro men det kan även finnas ideologiska eller andra orsaker.

Jordbegravning innebär att kroppen blir begravd och därmed inte kremerad. Det kan alltså förekomma inom exempelvis en judisk, kristen eller borgerlig begravning. Jordbegravning är alltså bara tecken på att kroppen kommer att begravas i en kista i jorden. Var femte väljer detta alternativ.
Sjöbegravning kan ske på något olika sätt. Vid tjänstgöring på fartyg kan man ibland behöva skriva på att kroppen ska få begravas i havet. Detta eftersom alternativet, att förvara ett lik på fartyget, är en omöjlighet. Samtidig finns det även de som lever i Sverige som vill få sjöbegravning. I detta fall kan det exempelvis vara att man vuxit upp nära havet eller har en speciell känsla förknippat med havet. Men i detta fall krävs det tillstånd från Länsstyrelsen. Det är ett tillstånd som en begravningsbyrå kan hjälpa till med att ordna.

Buddistisk begravning följer den asiatiska religionen buddhismens regler och historia. Här finns inte tron på en skapande gud så som finns inom många andra världsreligioner. I jämförelse med de ovan nämnde begravningarna kan buddhistisk begravning inte erbjudas oavsett vilken begravningsbyrå som anlitas. Det är få som har kunskapen eftersom det är få som efterfrågar just denna form. Men det finns även de som specialiserat sig mot just detta.
Detta är enbart ett axplock av olika begravningar som erbjuds av den begravningsbyrå som använts som källa. Vid frågor – prata alltid med personal på en begravningsbyrå då de är helt insatta i vad som krävs gällande lagar, regler och olika seder.